Rockborgen är Borås enda kultur och nöjeställe, öppen för alla oavsett ålder och utan kommersiellt syfte.

  • Konsert ungefär varannan helg.
  • Utrustade replokaler.
  • CD-produktion.

Kontakt: Maila oss på info(a)rockborgen.se.

Varför bli medlem?
En stor del av rockborgens verksamhet finansieras av allmänna medel. Fler medlemmar gör det lätttare för oss att behålla dessa pengar. Pengar som oavkortat används till verksamhet riktat till medlemmar och allmännhet. Alla föreningens medel används på ett så effektivt, och utåtriktat sätt som är möjligt. De rabatter som erhålls dels på konserter dels i olika affärer är bra för den enskilde medlemmen. Med det adressregister medlemmarna skapar kan vi lätt och billigt nå ut med konsertinfo till den huvudsakliga målgrupp konserterna vänder sig till. Tryckning av och porto kostar per år mer än avgiften. Lös medlemskort i dörren eller sätt in 30 kr på bankgiro 458-8943.

------------------------------------------------------------------------------

För knappt fem år sedan startades en sektion av Rockborgen som fick namnet
Kashmir, hur detta gick till kan du läsa om här.