Föreningen var involverad i de konserter som hölls på restaurangen Amandas. Detta nedlades sommaren 1997 eftersom restaurnangen valde att koncentrera sig på sin verksamhet som gourmetmatsal och att detta blev alltmer besvärligt att kombinera med rockmusik. Under den följande hösten undersöktes möjligheten att fortsätta i egen regi, men ingen lämplig lokal hittades. Med anledning av annalkande turné med Steve Wynn gjordes ett lördagsbesök på trägårn där planerna drogs upp för en ny från Rockborgen fristående arbetsgrupp. Anders som bokare och Stefan som produktionsansvarig drog ihop ca 10 personer som var villiga att idéellt driva Kashmir. Första konserten med Robert Johnsson gick rejält back, Wynn var skitbra och på Ginger-konserten kom pengarna tillbaka.

Utdrag ur:
Protokoll från Rockborgens styrelsemöte 1998-01-28

Närvarande:
Stefan Aronsson
Mikael hedberg -adjungerad
Karin Arvidsson -ordförande
Emil Nilsson -kassör
Marcus Carlsson -suppleant
Harri Lehikoinen -suppleant
Anna Landqqvist
Niklas Österlund
Marcus Larsson
Fredrik Lund

§72. Rapporter
a. Trägårn
Mikael önskar en föredragning om Rockborgens samarbete med Trägårn. Stefan berättar om en överenskommelse mellan Rockborgen och Anders Ahlbäck på Trägårn om att arrangera konserter på Trägårn. Enligt överenskommelsen så står föreningen för anläggning, biljettförsäljning, marknadsföring och kostnader för konsert och eventuella övernattningar för band. Två band är i dagsläget bokade:
13 februari: Livepremiär med Robert Johnsson & the Punchdrunks.
22 februari: Stewe Wynn.
Planerade spelningar är Ginger den 13 mars samt Backyard Babies den 22 mars.

Mikaels synpunkt är att föreningen bör hålla låg profil med tanke på att föreningens drogfria ideologi står i kontrast med Trägårns alkoholförsäljning under spelningarna. Stefan påpekar att föreningen Rockborgen endast involverar sig i att erbjuda Borås invånare en möjlighet att avnjuta rockmusik. Således har föreningen ingen inblandning eller vinstintäkt i Trägårns alkoholutskänkning.

Stefan lägger vidare fram ett förslag att delegera bandbokning på Trägårn för Rockborgens räkning. Delegationens skulle omfatta bokning av band till en sammanlagd kostnad på 3000 kr. Beslutet beviljas enligt förslag av styrelsen. Anna Landqvist anländer till mötet 17.20.

Vidare fattar styrelsen beslut om att samarbetet med Trägårn skall fortsätta och att redan bokade spelningar med Robert Johnsson och Stewe Wynn blir av. Spelningar med Ginger och Backyard babies beslutas om vid nästa möte.